Sisu-tutkimus

Saad sisu avatar2

“En tiedä mitään rohkaisevampaa, kuin ihmisen käsittämätön kyky
parantaa elämäänsä tietoisin ponnistuksin.”

Henry David Thoreau

Onko sisu kykyä tehdä määrätietoisesti töitä jonkin pitkän tähtäimen tavoitteen saavuttamiseksi vai onko se enemmänkin voimareservi, joka auttaa selviämään äärimmäistä henkistä tai fyysistä ponnistelua vaativasta tilanteesta?

Sisusta ei ole olemassa runsaasti systemaattisesti kerättyä tutkimusaineistoa ja kyseessä oleva tutkimus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tuoda ajatuksesi esille. Tutkimus pyrkii selvittämään, voidaanko sisua kehittää tietoisen harjoittelun avulla ja mitä hyötyä sen kultivoimisesta voisi olla niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Update 1.7.2013: Vastaajia tutkimuksessa on ollut lähes 1900! Lämmin kiitos kaikille osallistuneille.

Voit halutessasi seurata tutkimuksen etenemistä ja liittyä mukaan keskusteluun tämän blogin tai http://www.facebook.com/InspireSisu -sivun kautta.

Sisututkimus Suomen Kuvalehdessä
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/sisua-tutkitaan-juuri-nyt-yhdysvalloissa

Sisu on toiminnan tahtotila,
jonka avulla yksilö rakentaa sillan tämän päivän ja huomisen välille