Luovuus on ollut esillä työelämään liittyen jo useamman vuoden ajan, välillä jopa kirosanaksi muuttuen. Useammat meistä tekevät tavalla tai toisella ”aivoteollista” tietotyötä, joka vaatii säännöllistä uusien ajatusten ja ideoiden tuottamista. Luovuuteen liittyvissä tutkimuksessa on yhä voimakkaammin tuotu esiin aistien ja ympäristön merkitys osana luovaa prosessia. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi musiikin, tuoksujen ja värien roolia yksilön luovuuden edistäjänä. Neurotieteen parissa on todistettu, miten ympäristö vaikuttaa aivojen toimintaan ja aivoissa koettu positiivisuuden tunne vapauttaa endorfiiniä, edesauttaen yksilön luovuutta ja hyvinvointia. (*1)

Tutustuin sisustusarkkitehti Maaretta Tukiaisen ajatuksiin tunnelmatilasta ja sen luomisesta. Maaretta on myös innostunut positiivisesta psykologiasta, ihmisten työhyvinvoinnista ja luovuudesta. Hän on julkaissut Luova tila – tulevaisuuden työpaikka -kirjan, jossa hän luo lyhyesti katsausta myös talouselämän tulevaisuuteen. Kirjassaan hän siteeraa, miten olemme siirtyneet huomiotalouden ja elämystalouden kautta merkityksiin, ”joita voidaan välittää vain, jos työpaikoilla osataan luoda oikeanlainen tunnelma. Olemme siirtyneet tunnelmatalouden aikaan” (*1). Maaretan ajattelua fyysisestä tunnelmatilasta ja sen vaikutuksesta yksilön tunnelmaan ja luovuuteen tukee positiivisen psykologian uranuurtajan Barbara Fredricksonin tutkimukset positiivisista tunteista. Positiivisilla tunteilla on todettu olevan paljon hyötyjä ihmisille. Niiden on todettu johtavan muun muassa parempaan terveyteen, parempaan psykologiseen hyvinvointiin, laajempaan ja luovempaan ajatteluun sekä sinnikkyyteen ja pitkäjänteisyyteen (*2).

 

Kun tunnemme stressiä, huolestuneisuutta tai muita negatiivisia tunteita, ajattelumme ja toimintamme kapeutuvat. Tämän lienee jokainen itsekin huomannut. Negatiivisuuskierteelle löytyy tieteellinen selitys. Sen mukaan negatiiviset tunteet aiheuttavat negatiivista ajattelua, jolloin ajattelumme kutistuu ja kapeutuu (*3). Olet varmaan kokenut, miten stressitilanteissa sinusta tuntuu kuin koko maailma kaatuisi päälle, etkä pysty tarkastelemaan omaa tilannettasi kovinkaan objektiivisesti. Tällaisella hetkellä käperrymme helposti omaan surkeuteemme ja aiheutamme negatiivisuuskierteen. Sen seurauksena aloitteellisuus ja asioihin tarttuminen ovat haasteellisia. Tuntuu, ettei pysty tarttumaan mihinkään tekemiseen, eikä saa mitään aikaiseksi.

Sen sijaan positiivisuuskierteessä ajattelumme on luovaa ja optimistista, ja näemme useita näkökulmia ja ennen kaikkea paljon mahdollisuuksia. Positiivisuuskierteessä saamme tehokkaasti asioita aikaiseksi ilman hampaiden kiristelyä ja jatkuvaa äärimmäisyyksiin virittäytymistä. Johtaaksemme päivittäin omaa positiivisuuskierrettä, on turvallisen kotipesän ja inspiroivan tunnelmatilan rakentaminen tärkeää. Jokainen voi vaikuttaa jollakin tasolla esimerkiksi omaan työympäristöönsä: millainen näköala edessä on, mitä värejä ympäriltä löytyy, millaisia tuoksuja jne. Aina ei voi vaikuttaa fyysiseen ympäristöön tunnelmatilaa luodakseen, mutta pienilläkin asioilla pystyy luomaan itselleen turvallisen ja positiivisia tunteita herättävän kotipesän. Itse rakennan tunnelmatilaani mm. Jasminen teen tuoksun sekä ulos suuntautuvan avaran ja valoisan näkymän avulla. Lisäksi hyvä työtuoli, tietyt symbolit ja valokuvat työpöydän yläpuolella sekä inspiroiva musiikki luovat oikeaa tunnelmaa ja saavat minut positiiviselle vireelle asettuessani tietokoneen ääreen. Miten sinä luot omaa tunnelmatilaasi?

 

 

Viitteet:

(*1), Tukiainen, M. 2010. Luova tila – tulevaisuuden työpaikka. Rakennustieto Oy.

(*2), Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient Individual Use Positive Emotions to Bounce Back From Negative Emotional Experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320-333.

(*3,  Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating Positive Emotions to Optimize Health and Well-Being. Prevention & Treatment, 3.